RECUP ?

Trovo is een initiatief van HuisMus bv. Als timmerbedrijf met een sterk doorgedreven ecologische visie staan wij reeds jaren versteld van de enorme afvalstroom die de bouwsector met zich meebrengt.
In het bijzonder worden bij de sloop van oude gebouwen reusachtige hoeveelheden - nog bruikbare - bouwmaterialen afgevoerd als afval.

Het verlangen om met deze stroom aan materialen aan de slag te gaan was zo groot dat wij de handen uit de mouwen staken om onze eigen materialenstroom te creëren.

We richten ons hoofdzakelijk op bouwmaterialen die passen binnen onze eigen werking: houtproducten, isolatiematerialen, gevel- en dakbedekking, …

De kleine ontmantelingsprojecten doen we in eigen beheer. Voor grote hoeveelheden is er een fijne samenwerking met de sociale economie.

Een aantal van deze materialen zijn erg laagdrempelig om te hergebruiken. Denk maar aan isolatiematerialen en binnendeuren.
Moeilijkere toepassingen waarbij meer eisen worden gesteld, bijvoorbeeld op constructief vlak, bekijken wij samen met het WTCB of een studiebureau.

Sowieso vraagt het bouwen met deze materialen om een gezamenlijke inspanning en een gedeeld enthousiasme van de klant, aannemer, architect, ingenieur, ...
Bij HuisMus staan we alvast te trappelen om hier verder in te groeien!